Om kinderen en jongeren hun wereld te laten begrijpen, is het belangrijk dat ze in staat zijn om kritisch na te denken over design. Via diverse programma’s vertellen we hen het verhaal achter de voorwerpen en maken we hen bewust van het belang en de waarde van design. Basisvaardigheden op vlak van design, zoals probleemoplossend denken, cultureel bewustzijn, artistieke expressie en vernieuwingsgerichte werkattitudes staan hierbij centraal. 

Ontdek hieronder de rondleidingen voor elke leeftijd. Een rondleiding boeken kan via BOEKjeBEZOEK of via +(0)9 210 10 75.

          KLEUTERS  ›
          LAGERE SCHOOL  ›
          MIDDELBARE SCHOOL  ›
          HOGER ONDERWIJS   ›

Maarten Van Severen
Henry Van De Velde