Naam

De naam van het museum is Design museum Gent.

Tussen de drie woorden in de naam staat telkens een spatie, ‘Design’ en ‘Gent’ krijgen steeds een hoofdletter en ‘museum’ wordt steeds klein geschreven. We gebruiken dus niet Designmuseum Gent, Design Museum Gent of Design museum Ghent.

De naam wordt steeds zonder lidwoord gebruikt. We gebruiken dus niet het Design museum Gent.


Logo

Het logo van het museum bestaat in twee versies. Beide versies zijn monochroom, maar mogen wel in eender welke kleur gebruikt worden.

Volledige versie


De volledige versie van het logo mag eender waar gebruikt worden. De ruimte rond het logo moet minstens even groot zijn als de grootte van het icoon zowel links, rechts, boven als onder.

Enkel icoon


Wanneer de naam van het museum al prominent wordt vernoemd, mag ook enkel het icoon gebruikt worden. 

Download logo’s