Omdat het administratief en praktisch afhandelen van een bruikleen enige tijd vereist, dienen bruikleenaanvragen bij voorkeur minimaal 6 maanden, maar uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de geplande tentoonstelling bij Katrien Laporte, directeur Design museum Gent, per brief of e-mail toe te komen. De toestemming tot bruikleen is afhankelijk van de beschikbaarheid en de conditie van het voorwerp, en van de tentoonstellingscondities van de aanvragende instelling.

Elke bruikleen is onderworpen aan algemene voorwaarden. In voorkomende gevallen worden bijkomende objectspecifieke voorwaarden gesteld, waarvan de aanvrager op tijd in kennis wordt gesteld.

Download de algemene voorwaarden

Collectie 5