Plan Hotel De Coninck


Waarom sluiten we een vleugel?

De lichtstraten en de dakkoepel die zorgen voor natuurlijk licht in de tentoonstellingen zijn aan herstelling toe. We lossen hiermee condens- & isolatieproblemen op. Dit is een operatie die 5 weken zal duren en die verdieping per verdieping wordt aangepakt. Tijdens deze werken bouwen we ook twee nieuwe expo’s op: onze nieuwe collectiepresentatie ‘Object Stories’ en de tijdelijke tentoonstelling ‘Maarten Baas’.


Een nieuwe collectiepresentatie

Vanaf 18 mei geeft ‘Object Stories’ een nieuwe kijk op de grootste designcollectie van België. Het museum toont een gevarieerde selectie van bijna tweehonderd objecten van 1880 tot vandaag. De collectiestukken in ‘Object Stories’ staan niet in dienst van één overkoepelend thema of dé geschiedenis van design. De objecten gaan hier zelf met de aandacht lopen, als individuele vertellers van verhalen en betekenissen. 

Bij de start kies je via één van vijf betekenislagen hoe je de expo wil ervaren. Elk van de vijf routes bekijkt tien collectiestukken vanuit een bepaald aspect van het object. Zonder de opdrachtgevers uit ‘Commissions & Commissioners’ zouden sommige objecten er niet zijn geweest. De objecten van ‘Curiosity’ hebben ieder een eigenaardigheid die aanleiding geeft voor een gesprek. Bij de objecten in ‘Making Matters’ staat het materiaal of de techniek waarmee ze gemaakt zijn centraal. ‘Responsible Objects’ toont objecten die ontstaan zijn vanuit de maatschappelijke gedrevenheid van hun ontwerpers. Een vijfde betekenislaag doet ons naar objecten kijken door de ogen van een kind.

Het tentoonstellingsontwerp is van de Gentse bureaus Doorzon interieurarchitecten en FELT architectuur & design.


025 180205 Howhighthemoon
025 180205 Vanity