Christopher Dresser

  • vanaf za 13.10.2007
  • tot zo 13.01.2008

Pionier van modern design

Dresser Toastrek

Hoewel zijn naam veel minder bekend is dan die van Ruskin, Morris of Pugin mag Christopher Dresser (1834-1904), geboren in Glasgow, terecht de eerste industriële ontwerper genoemd worden. Als botanicus van opleiding putte hij zijn vormentaal uit de plantkunde. Na een bezoek aan Japan in 1876-1877 leverde genie Dresser talrijke ontwerpen die duidelijke invloeden vertoonden van oosterse modellen. Het zijn deze ontwerpen, met de minimalistische vormen, die zijn naam hebben gemaakt, die worden geëxposeerd. Dresser toonde veel belangstelling voor het industriële productieproces en werkte meestal met gestandaardiseerde elementen. Hij leverde ontwerpen voor zowel metaalwerk, keramiek als glas. Zonder hem zou modern design er enigszins anders uit zien.